Szkoła policealna

Technik
dentystyczny

Tytuł zawodowyTechnik dentystyczny

Opis kierunku: Technik dentystyczny zajmuje się wykonywaniem protez zębowych, szyn dentystycznych, aparatów ortodontycznych.

Czesne:

0 zł

Czas trwania nauki:

2,5 roku, 5 semestrów

Tryb nauczania:

stacjonarny

Numer zawodu:

321402

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: Gabinety dentystyczne; gabinety profilaktyki prozdrowotnej

Kwalifikacje zawodowe: MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz protez twarzy