Kierunki nauczania

Wybierz szkołę

Szkoła Policealna oraz Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKW) to idealny wybór, którzy przyłoży się do przygotowania do podjęcia pracy w wymarzonym zawodzie lub zwiększenia kompetencji zawodowych.