Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Technik
weterynarii

Tytuł zawodowy: Technik weterynarii

Opis kierunku:Pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt; wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.

Czesne:

499 zł

rata miesięczna

Czas trwania nauki:

2 lata, 4 semestry

Tryb nauczania:

zaoczny

Numer zawodu:

324002

Kwalifikacje zawodowe:ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Możliwości zatrudnienia: Technik weterynarii znajdzie zatrudnienie w gospodarstwach hodowlanych, stadninach koni, przychodniach weterynaryjnych, laboratoriach analitycznych, a także firmach produkujących pasze i dodatki do pasz.

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Program Nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Po ukończeniu kursu kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego według wzoru zawartego w aktualnym rozporządzeniu MEN.

Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak.

Zadania zawodowe

wykonywane po tym kierunku:

 • określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych;
 • zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego i zagrożenia zdrowia zwierząt;
 • wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz zabiegów unasieniania zwierząt;
 • pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego;
 • badanie zwierząt rzeźnych i mięsa;
 • wykonywanie podstawowych badań analitycznych tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyki oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego;
 • określanie zagrożenia wynikającego z kontaktu ze zwierzętami chorymi;
 • poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola operacyjnego;
 • asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji;
 • pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych;
 • zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
 • przeprowadzanie korekcji racic, kopyt i rogów;
 • przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt;
 • przeprowadzanie zabiegów unasieniania zwierząt, z zapewnieniem właściwych warunków zoohigienicznych;
 • prowadzenie akcji odkażania zagród, placów spędowych, środków przewozu itp.;
 • prowadzenie instruktażu w zakresie biologicznego odkażenia nawozu, żywienia zwierząt i higieny produkcji zwierzęcej;
 • mycie, wyjaławianie, konserwacja narzędzi i sprzętu weterynaryjnego;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów, badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.