Szkoła policealna

Terapeuta
zajęciowy

Tytuł zawodowy: Terapeuta zajęciowy

Opis kierunku: Osoby posiadające tytuł Terapeuty zajęciowego mogą podjąć pracę w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, środowiskowych domach pomocy, przedszkolach integracyjnych itp.

Czesne:

0 zł

Czas trwania nauki:

2 lata, 4 semestry

Tryb nauczania:

stacjonarny

Numer zawodu:

325907

Kwalifikacje zawodowe: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej


Możliwość zapisu: cały rok


Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak


Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak.