Szkoła policealna

Technik sterylizacji medycznej

Tytuł zawodowyTechnik sterylizacji medycznej

Opis kierunku: Technik sterylizacji medycznej odpowiada za przeprowadzanie mycia, dezynfekcję, sterylizację sprzętu i wyrobów medycznych.

Czesne:

0 zł

Czas trwania nauki:

1 rok, 2 semestry

Tryb nauczania:

zaoczny

Numer zawodu:

321104

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Kwalifikacje zawodowe: MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych