Szkoła policealna

Technik
masażysta

Tytuł zawodowyTechnik masażysta

Opis kierunku: Możesz pracować w zespołach rehabilitacyjnych szpitali, uzdrowisk, przychodni, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych. Dodatkowo absolwenci wyposażeni są w wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Czesne:

0 zł

Czas trwania nauki:

2 lata, 4 semestry

Tryb nauczania:

stacjonarny

Numer zawodu:

325402

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Kwalifikacje zawodowe: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Możliwość zatrudnienia: prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ośrodki oraz przychodnie rehabilitacyjne, hotele, SPA, salony odnowy biologicznej, szpitale, sanatoria

Program Nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej według wzoru zawartego w aktualnym rozporządzeniu MEN.

Czy wydajemy zaświadczenie ZUS KRUS MOPS itp: tak

Zadania zawodowe

wykonywane po tym kierunku:

 • Świadczenie usług w zakresie masażu; Technik masażysta wykonuje masaże medyczne, sportowe, kosmetyczne i profilaktyczne; prowadzi działalność profilaktyczną, popularyzującą zachowania prozdrowotne.
  Zadania zawodowe:
 • wykonywanie masażu medycznego, w tym m.in.: określanie wskazań, przeciwwskazań i przestrzeganie zasad wykonywania poszczególnych rodzajów masażu;
 • wykonywanie masaży: klasycznego, medycznego w środowisku wodnym, limfatycznego, odruchowego w podstawowym zakresie, Shantala, izometrycznego, tensegracyjnego, stawowego lub z użyciem przyrządów itp.;
 • wykonywanie masażu sportowego, w tym m.in.: dobieranie rodzaju masażu sportowego do dyscypliny sportu i cyklu treningowego; dobieranie metody masażu sportowego stosowanej w odnowie biologicznej organizmu, wykonywanie masażu sportowego u kontuzjowanego zawodnika itp.;
 • wykonywanie masażu kosmetycznego, relaksacyjnego i profilaktycznego;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne;
 • kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń oraz prowadzenie dokumentacji procesu;
 • przestrzeganie zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu życia;
 • dokonywanie oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych;
 • udzielanie, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
 • postępowanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w zakresie higieny, aseptyki i antyseptyki w razie bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznie skażonym;
 • komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną i grupą społeczną;
 • sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji medycznej pacjenta zgodnie z przepisami prawa;
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych;
 • współpracowanie w zespole wielodyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem;
 • wyjaśnianie pacjentom zasad korzystania z systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w odniesieniu do świadczonych usług;
 • udzielanie informacji pacjentom o źródłach i sposobach finansowania świadczeń zdrowotnych;
 • przestrzeganie zasad etycznego postępowania w stosunku do pacjentów oraz współpracowników;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • wykonywanie masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej;
 • wykonywanie masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych;
 • wykonywanie masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.