Szkoła policealna

Technik farmaceutyczny

Tytuł zawodowy: Technik farmaceutyczny

Opis kierunku: Technicy farmaceutyczni mogą zajmować się zawodowo pracą w aptekach, punktach aptecznych oraz przemyśle farmaceutycznym.

Czesne:

0 zł

Czas trwania nauki:

2,5 roku, 5 semestrów

Tryb nauczania:

dzienny

Numer zawodu:

321301

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: apteki -ogólnodostępne, zakładowe, szpitalne, punkty apteczne, sklepy zielarsko – medyczne, drogeryjne i ze sprzętem medycznym, hurtownie farmaceutyczne, laboratoria przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, zielarskiego, zakłady przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego, stacje sanitarno – epidemiologiczne, laboratoria naukowo – badawcze i toksykologiczne.

Kwalifikacje zawodowe: MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Program Nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej według wzoru zawartego w aktualnym rozporządzeniu MEN.

Czy wydajemy zaświadczenie ZUS KRUS MOPS itp: tak

Zadania zawodowe

wykonywane po tym kierunku:

  • sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sporządzanie preparatów leczniczych do żywienia pozajelitowego, do żywienia dojelitowego, produktów radiofarmaceutycznych, wytwarzanie płynów infuzyjnych, przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej oraz przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych; 
  • prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu aptecznego i pozaaptecznego na podstawie przepisów prawa;
  • współuczestniczenie w analizach produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.