Szkoła policealna

Technik farmaceutyczny

Tytuł zawodowy: Technik farmaceutyczny

Opis kierunku: Technicy farmaceutyczni mogą zajmować się zawodowo pracą w aptekach, punktach aptecznych oraz przemyśle farmaceutycznym.

Czesne:

0 zł

Czas trwania nauki:

2,5 roku, 5 semestrów

Tryb nauczania:

stacjonarny

Numer zawodu:

321301

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: Punkty apteczne, apteki oraz sklepy zielarsko-medyczne, hurtownie farmaceutyczne, laboratoria.

Kwalifikacje zawodowe: MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.