Szkoła policealna

Technik elektroradiolog

Tytuł zawodowy: Technik elektroradiolog

Opis kierunku: Technik elektroradiolog to osoba należąca do średniego personelu medycznego w placówkach opieki zdrowotnej, posiadająca wiedzę na temat określonych metod diagnostycznych z zakresu radiologii, diagnostyki elektromedycznej oraz wiedzę na temat metod radioterapeutycznych.

Czesne:

0 zł

Czas trwania nauki:

2,5 roku, 5 semestrów

Tryb nauczania:

stacjonarny

Numer zawodu:

321103

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: szpitale lub przychodnie, publiczne i prywatne gabinety radiodiagnostyki, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i radiologii zabiegowej.

Kwalifikacje zawodowe: MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii