Szkoła policealna

Technik
administracji

Tytuł zawodowyTechnik administracji

Opis kierunku: Technik administracji znajdzie zatrudnienie w takich miejscach jak: urzędy wojewódzkie, urzędy rejonowe, urzędy powiatowe i gminne, sądy, podmioty gospodarcze, firmy ubezpieczeniowe, banki, urzędy skarbowe.

Czesne:

0 zł

Czas trwania nauki:

2 lata, 4 semestry

Tryb nauczania:

zaoczny

Numer zawodu:

334306

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: urzędy wojewódzkie, urzędy rejonowe, urzędy powiatowe i gminne, sądy, podmioty gospodarcze, firmy ubezpieczeniowe, banki, urzędy skarbowe.

Kwalifikacje zawodowe: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji