Szkoła policealna

Asystentka stomatologiczna

Tytuł zawodowyAsystentka stomatologiczna

Opis kierunku: Asystentka stomatologiczna pomaga lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej.

Czesne:

0 zł

Czas trwania nauki:

1 rok, 2 semestry

Tryb nauczania:

stacjonarny

Numer zawodu:

325101

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: gabinety dentystyczne, publiczne zakłady stomatologiczne, oddziały chirurgii szczękowej, poradnie dentystyczne, kliniki dentystyczne

Program Nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej według wzoru zawartego w aktualnym rozporządzeniu MEN.

Czy wydajemy zaświadczenie ZUS KRUS MOPS itp: tak

Zadania zawodowe

wykonywane po tym kierunku:

 • opieka nad stanem higienicznym poradni i gabinetów stomatologicznych oraz ich wyposażeniem;
 • przygotowywanie gabinetu stomatologicznego i stanowiska do pracy wraz ze skompletowaniem odpowiedniego zestawu narzędzi podstawowych;
 • przygotowywanie pacjenta do zabiegu (fizyczne i psychiczne);
 • czynne asystowanie podczas zabiegu, przygotowywanie oraz podawanie narzędzi i leków, niewchodzących w skład podstawowych zestawów lub wyposażenia stolika lekarskiego;
 • przygotowywanie potrzebnych do zabiegu materiałów (w zależności od typu zabiegu stomatologicznego) i mas wyciskowych w przypadku zamierzonych zabiegów protetycznych;
 • obsługiwanie sprzętu diagnostycznego (lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampa doustna) i leczniczego (narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne), znajdującego się w gabinecie;
 • kontrolowanie tętna i ciśnienia krwi pacjenta podczas zabiegów chirurgicznych;
 • przestrzeganie i stosowanie zasad aseptyki – wyjaławianie, odkażanie oraz konserwacja narzędzi i urządzeń stomatologicznych;
 • współdziałanie z lekarzem stomatologiem w udzielaniu pomocy w nagłych wypadkach;
 • prowadzenie ewidencji pacjentów, dokumentacji leczniczej i sprawozdawczej wykonanych zabiegów, wypełnianie kart chorób pacjentów, diagramów zębów, opisywanie planu profilaktyczno-leczniczego;
 • pomaganie lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych (usuwania kamienia nazębnego, fluorowania itp.);
 • prowadzenie książki inwentarzowej gabinetu, książki zużycia materiałów;
 • prowadzenie wśród pacjentów w różnym wieku nauki masażu dziąseł, mycia zębów i utrzymywania higieny jamy ustnej;
 • przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
 • asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
 • przygotowywanie i przechowywanie leków i materiałów stosowanych w stomatologii;
 • przygotowanie, konserwowanie, dekontaminacja, przechowywanie narzędzi oraz sprzętu stosowanego w stomatologii zgodnie z przepisami;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.