Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Technik
rolnik

Tytuł zawodowy: Technik rolnik

Opis kierunku: Jego zadaniem jest zadbanie o dobór odpowiednich roślin, przygotowanie gruntów rolnych pod siew, obsiewanie, nawożenie, zbieranie plonów i wiele więcej.

Czesne:

349 zł

Czas trwania nauki:

2 lata, 4 semestry

Tryb nauczania:

zaoczny

Numer zawodu:

314207

Kwalifikacje zawodowe: ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej, ROL.10 Organizacja i prowadzenie nadzo­rowanie produkcji rolniczej

Możliwość zatrudnienia:  rolnicze przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne, indywidualne gospodarstwo rolne, instytucje i agencje związane z rolnictwem, placówki badawcze, prowadzenie małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego

Program Nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Czy wydajemy zaświadczenie ZUS KRUS MOPS itp: tak

Zadania zawodowe

wykonywane po tym kierunku:

  • odpowiedni dobór roślin, 
  • przygotowanie gruntów rolnych pod siew, obsiewanie, nawożenie, 
  • pielęgnowanie upraw, 
  • zbieranie plonów, 
  • opiekowanie się zwierzętami, 
  • doglądanie maszyn, 
  • koordynowanie prac w gospodarstwie, 
  • handel płodami rolnymi,
  • inwestowanie dochodów i zdobywanie funduszy na rozwój gospodarstwa