Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Technik
rachunkowości

Tytuł zawodowyTechnik rachunkowości

Opis kierunku: prowadzenie rachunkowości, dokonywanie rozliczeń finansowych, kontrola dokumentów księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowywanie ich do weryfikacji, przechowywanie dokumentacji księgowej, nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań i ściąganie należności i roszczeń, wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych, obsługa komputera i wykonywanie podstawowych czynności biurowych.

Czesne:

399 zł

Czas trwania nauki:

2 lata, 4 semestry

Tryb nauczania:

zaoczny

Numer zawodu:

431103

Kwalifikacje zawodowe: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Możliwości zatrudnienia: Technik rachunkowości może znaleźć zatrudnienie w  biurach rachunkowych i podatkowych, bankach, urzędach skarbowych oraz może otworzyć własną działalność zawodową

Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak.