Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kadry
i płace

Technik rachunkowości

Tytuł zawodowy: Technik rachunkowości

Opis kierunku: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Czesne:

399 zł

Czas trwania nauki:

2 lata, 4 semestry

Tryb nauczania:

zaoczny

Numer zawodu:

431103

Kwalifikacje zawodowe: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Możliwość zatrudnienia: przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, biurach rachunkowych, biurach podatkowych, bankach, urzędach skarbowych, urzędach administracji samorządowej i centralnej, przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych, w ramach własnej działalności gospodarczej.

Program Nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Czy wydajemy zaświadczenie ZUS KRUS MOPS itp: tak

Zadania zawodowe

wykonywane po tym kierunku:

  • praca z dokumentami księgowymi (gromadzenie, sporządzanie, weryfikacja),
  • księgowanie operacji finansowych firmy,
  • określanie wyników finansowych przedsiębiorstwa,
  • interpretacja przepisów z zakresu księgowości,
  • przygotowanie sprawozdań finansowych firmy,
  • współpraca w obszarze finansowym z partnerami biznesowymi firmy