Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Technik
informatyk

Tytuł zawodowyTechnik informatyk

Opis kierunku: Technik informatyk potrafi korzystać z języków programowania, obsługiwać oprogramowanie użytkowe, skonfigurować sprzęt i oprogramowanie, obsługiwać urządzenia peryferyjne

Czesne:

399 zł

Czas trwania nauki:

2 lata, 4 semestry

Tryb nauczania:

zaoczny

Numer zawodu:

351203

Kwalifikacje zawodowe: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Możliwości zatrudnienia: Technik informatyk może pracować w firmach tworzących witryny internetowe, firmach zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych, serwisach komputerowych itp.

Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak.