Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Pszczelarz

Tytuł zawodowy: Pszczelarz

Opis kierunku: Organizowanie produkcji pszczelarskiej, czyli ustalenie najlepszego miejsca na pasiekę, kupowanie lub wykonywanie we własnym zakresie uli, dokarmianie, poszerzanie gniazd i wiele innych.

Czesne:

349 zł

Czas trwania nauki:

1 rok, 2 semestry

Tryb nauczania:

zaoczny

Numer zawodu:

314207

Kwalifikacje zawodowe: ROL.03 – Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

Możliwość zatrudnienia: w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem miodu oraz innych produktów pszczelich, w przedsiębiorstwach zajmujących się chowem i hodowlą pszczół , można również samemu prowadzić pasiekę pszczelą

Program Nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Czy wydajemy zaświadczenie ZUS KRUS MOPS itp: tak

Zadania zawodowe

wykonywane po tym kierunku:

 • organizowanie produkcji pszczelarskiej, czyli ustalenie najlepszego miejsca na pasiekę, kupowanie lub wykonywanie we własnym zakresie uli, ramek i innego sprzętu pasiecznego, poprawianie bazy miododajnej przez uprawę roślin i sadzenie drzew miododajnych;
 • przewożenie pasieki na pożytki pszczele;
 • dokarmianie i podkarmianie, w razie potrzeby, rodzin pszczelich;
 • poszerzanie gniazd i zwiększanie ich pojemności (na wiosnę, przed sezonem miodobrania), ocienianie uli w razie upałów;
 • zapobieganie w razie potrzeby rójkom;
 • przeprowadzanie miodobrania, pobieranie mleczka pszczelego i innych produktów pszczelarskich;
 • systematyczne kontrolowanie oblotów pszczół w całym sezonie, okresowe przeglądanie uli w celu stwierdzenia stanu i siły rojów;
 • zapobieganie oraz zwalczanie chorób i szkodników pszczół;
 • przygotowywanie pasieki do zimowania;
 • wytapianie wosku, produkowanie węzy pszczelej i innych artykułów miodopodobnych;24
 • wytwarzanie, konserwowanie i naprawianie sprzętu pszczelarskiego;